Planeet

Grote stappen op weg naar een kleinere footprint

Onze planeet is belangrijk. Niet alleen omdat we daar conform de maatschappelijke norm waarde aan moeten hechten, maar vooral omdat we de volgende generatie recht in de ogen aan willen blijven kijken. En daar zetten we graag een paar stappen extra voor, terwijl we tegelijkertijd een hoogwaardige kwaliteit blijven handhaven.

Keer op keer nemen we ons machinepark en de bijbehorende processen grondig onder de loep. We herwinnen en regenereren grond- en hulpstoffen, hergebruiken (rest)warmte en water, en hebben processen geautomatiseerd daar waar kan. Op onze daken liggen bovendien bijna 5.200 zonnepanelen. Zo kunnen we het grootste deel van onze energie zelf opwekken.

Duurzaam produceren

NFB heeft zijn processen daarnaast zodanig ingericht dat verliezen op het gebied van grondstoffen en energie tot een minimum worden beperkt. We regenereren bijvoorbeeld de poeders door ze op te vangen en te filteren. Zo wordt tot maar liefst 99% van deze grondstof gebruikt.

Warmtewinning

Bij het noodzakelijke moffelproces, stoken we de temperatuur op 150°C - 200°C. De restwarmte wordt vervolgens door warmtewisselaars geleid en zo kan de fabriek verwarmd worden. De overtollige warmte wordt aan het einde van de dag opgevangen en in de ochtend ingezet om de voorbehandeling weer op temperatuur te brengen.

Energie winnen en besparen

Onze daken zijn in 2021 voorzien van zo'n 5.200 zonnepanelen. Hiermee genereren we op milieuvriendelijke wijze de energie die we nodig hebben voor onze processen en beperken we de inkoop van elektra tot wel 70%.

Milieuvriendelijke grondstoffen

NFB loopt al jaren voorop met het toepassen van milieuvriendelijke grondstoffen en processen. Zowel de kataforeselak als de toegepaste poedercoatings bevatten weinig tot geen oplosmiddelen of andere milieubelastende stoffen, en worden met een hoog rendement verwerkt.

Hergebruik water

Al het water dat we gebruiken, proberen we te hergebruiken. Ofwel voor warmteopslag of voor overige processen. Door dit te doen, besparen we circa 12% op het jaarlijkse waterverbruik.

Slib en afvalstoffen

We laten al onze natte grond- en hulpstoffen na het proces bezinken. Het slib wordt nog eens extra behandeld en gedroogd, waardoor de afvalstroom wordt beperkt tot een minimum.

Overige afvalstromen

Uiteraard scheiden we al onze afvalstromen, waardoor het restafval in de afgelopen jaren met 89% is gedaald. De gescheiden stromen worden vervolgens gerecycled voor hernieuwde grondstoffen.